top of page

​VỀ CHÚNG TÔI

HTX Muối biển truyền thống và Du lịch cộng đồng Sa Huỳnh tiền thân là Tổ hợp tác Du lịch cộng đồng Hoa Muối Sa Huỳnh là một tổ chức được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ tour tuyến du lịch tại  Sa Huỳnh, đem đến cho du khách những trải nghiệm hài hoà giữa khám phá và tận hưởng tại một làng biển Sa Huỳnh mang đậm bản sắc.

Trong đó, đồng muối truyền thống Sa Huỳnh & nghề muối chính là trái tim của du lịch cộng đồng Sa Huỳnh.

Thông qua kết nối và lan toả cộng đồng, với phương châm du lịch cộng đồng do cộng đồng làm chủ, chúng tôi hướng đến việc nâng cao năng lực, ý thức cộng đồng để bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, làng nghề truyền thống, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị Văn hoá truyền thống tại địa phương.

​GIÁ TRỊ

Cung cấp cho du khách những trải nghiệm khám phá, học tập thú vị và chân thật về làng nghề, Văn hoá Sa Huỳnh,…

DSCF5279.JPG
DSCF5527 (1).JPG

TẦM NHÌN

Nâng cao sinh kế của người dân địa phương thông qua Du lịch cộng đồng

SỨ MỆNH

Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường, phát huy văn hoá truyền thống quê hương.

Khám phá vẻ đẹp của
du lịch cộng đồng
Sa Huỳnh

bottom of page