top of page
hình dùng làm hình nền feedback.JPG

Các tour hiện có

Du lịch cộng đồng Sa Huỳnh cung cấp nhiều trải nghiệm, học tập đa dạng, linh động cho nhiều đối tượng: trẻ em học sinh sinh viên, gia đình, hội nhóm v.v.

 • Khám phá làng muối truyền thống Sa Huỳnh (buổi chiều)
  Khám phá làng muối truyền thống Sa Huỳnh (buổi chiều)
  15:00-19:00, 14:00-18:00
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
 • Văn hoá Sa Huỳnh trên 3000 năm
  Văn hoá Sa Huỳnh trên 3000 năm
  6:00-11:00, 14:00-19:00, 15:00-20:00
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
 • Khám phá làng biển Sa Huỳnh
  Khám phá làng biển Sa Huỳnh
  7:00, 8:00, 15:00, 14:00
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
 • Tour 2 ngày 1 đêm (tối thiểu 10 người)
  Tour 2 ngày 1 đêm (tối thiểu 10 người)
  2 ngày 1 đêm
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
 • Tour học tập nhiều ngày – lớp nhí
  Tour học tập nhiều ngày – lớp nhí
  4 ngày 3 đêm
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Dành cho các bé từ 6 – 15 tuổi
 • Tour học tập – 1 buổi
  Tour học tập – 1 buổi
  1 buổi
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Gồm các hoạt động học tập khám phá trải nghiệm bổ ích theo chủ đề dành cho cho nhóm học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3.
 • Tour Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh
  Tour Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh
  18:00-20:00, 19:00-21:00
  Phổ Thạnh
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
  Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
bottom of page