top of page

18:00-20:00, 19:00-21:00

|

Phổ Thạnh

Tour Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh

Tour Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh
Tour Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh

Thời gian và Địa điểm

18:00-20:00, 19:00-21:00

Phổ Thạnh, Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giới thiệu về tour

Hoạt động trải nghiệm:

  1. Thưởng thức văn nghệ truyền thống Sa Huỳnh (Sắc Bùa, Bả Trạo, Bài Chòi)
  2. Giao lưu với người dân địa phương, tìm hiểu câu chuyện về văn nghệ truyền thống, lịch sử, sự kế thừa và ý nghĩa của văn nghệ truyền thống trong cộng đồng ngày nay
  3. Trải nghiệm học hát, gõ, đánh trống, múa theo giai điệu truyền thống
  4. Thưởng thức nước uống, trái cây, chè … địa phương
  5. Ăn tối BBQ, hải sản tươi đặc sản Sa Huỳnh (tuỳ chọn)

Chia sẻ sự kiện của bạn

Hẹn sớm gặp bạn tại
Sa Huỳnh yêu thương!

bottom of page